Herääminen

NG Nandi

NG Nandi on omistanut elämänsä todelliselle Itselle, puhtaalle alkuperäiselle tietoisuudelle. Hän on sekä viisauden opettaja että harjoittaja, joka elää todeksi sitä mitä opettaa.

Valmentauduttuaan vuosikymmeniä lännen, Lähi-idän ja Väli-Amerikan mystikkojen, ja etenkin Aasialaisen suoran itseoivalluksen koulukunnan opetuksessa, hän vetäytyi yli 10 vuotta sitten retriittiin. Hän eli, teki tutkimustyötä ja harjoitteli yli kaksi ja puoli vuotta pienessä metsämökissä erään tietoisuuden mestarin opastamana – ja siitä lähtien on jatkanut samaa mutta avoimessa muodossa, yhteiskunnan keskellä.

Hän asuu tätänykyä Sveitsissä ja välittää tietoaan eteenpäin. Hän tekee vanhasta teoreettisesta itseoivalluksen tiedosta niin elävää, että siitä tulee havaittavaa ja koettavaa. Hänen yksityiskohtaiset ja suorat opetuksensa ovat elämänläheisiä ja käytännöllisiä. Hänelle on erityisen tärkeää se, että todellisen Itsensä löytäminen kuuluu kaikille jotka ovat sille avoimia ja aidosti siitä kiinnostuneita.

“Voit herätä nyt. Ei ole väliä kuinka kokonaisvaltaisesti se on sinulle mahdollista. Älä odota sopivaa hetkeä, seuraavaa harjoitusta, tulevaa seminaaria, seuraavaa elämää.“

www.ngnandi.com

NG Nandi Facebookissa

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star